Крайслер клуб България | Chrysler Club Bulgaria
Книги     IFD Магазин     CHRYSLER Collection
C H R Y S L E R   C L U B   B U L G A R I A
К Л У Б   НА   С О Б С Т В Е Н И Ц И Т Е   НА   А В Т О М О Б И Л И   О Т   Г Р У П А Т А   C H R Y S L E R   В   Б Ъ Л Г А Р И ЯПравила за дискусии
В сила от 01 Юни 2013 г. (Последна актуализация: 20 Февруари 2015 г.)"CHRYSLER клуб България" е открит форум за членовете да публикуват съдържание. Темите могат да съдържат дискусии, имейл услуги, обяви, области за чат, дискусионни групи, снимки, видео, документни масиви и/или други съоръжения за съобщения или комуникация, предназначени за да ви позволи да общувате с други хора (поотделно "Комуникационна услуга" и колективно "Комуникационни услуги").

"CHRYSLER клуб България" има някой изисквания към Вас, но не може да поеме отговорност. Моля уверете се, че то е в съответствие с нашите правила и условия създадени с цел избягване възможност за причиняване на престъпление или вреди на други потребители.

Като регистриран член притежавате „Личен профил”, Изискваме необходимата информация в този раздел да бъде коректно попълнена, като приоритет заема въвеждането на Вашето местонахождение, информация и реална снимка на притежавания автомобил, въз основа на който сте присъединен в клуба.

Ако публикувате съдържание:
1-а. Бъдете уважителни и толерантни към другите членове, дори и ако не сте съгласни с тях.

2-a. Препоръчителен за писане в дискусиите е Българският език (КИРИЛИЦА). Изключения се допускат при изпиването на марки, модели, имена...

3-a. Писането с главни букви е нежелателно.

4-a. Пишете описателни заглавия с яснота по темата на въпроса. Теми с кратки заглавия от типа "проблем" "помощ" и др. подобни не се допускат.

5-а. Всяко неприемливо съдържание (включително, но не се ограничават до мнения или потребителски имена) ще бъдат изтрити.

6-а. Ние не допускаме заплашителен, расистки, обиден, омразен, склонящ към насилие, вулгарен, или неприлични език или поведение.

7-а. Участие в, насърчаване, или предложения на всяко незаконно поведение е причина за незабавно изтриване и спиране на правата на публикуване и ще бъдат докладвани на съответните органи.

8-а. Публикуване на лични или всяка друга идентифицираща информация, адрес, телефонен номер и т.н. е на Ваша отговорност.

9-а. Моля, имайте в предвид, че други потребители може да претендират, че са експерти в дадена област (технически и др.), като всъщност не са. Ние Ви препоръчваме да използвате собствената си преценка и да не следвате съветите им.

10-а. Всяко публикувано съдържание може да се използва от "CHRYSLER клуб България" и всички свързани медии, включително (но не само) уебсайтове, списания и книги.

Вие се съгласявате да използвате комуникационните услуги само за да публикувате, изпращате и получавате съобщения и материали, които са (и когато е приложимо) свързани с конкретна комуникационна услуга. Чрез пример, а не като ограничение, Вие се съгласявате, че при използване на тази услуги, няма да:

1-в. Използвате услугата във връзка с проучвания, състезания, пирамидални схеми, верижни писма, нежелана поща, включително съобщения целящи манипулация, налагащи умишлена заблуда, такива без свързаност с темата, спам или дублиращи мнения.

2-в. Клеветите, тормозите, заплашвате или по друг начин нарушават законните права (като правото на неприкосновеност на личния живот и публичност) на другите.

3-в. Публикувате, изпращате, качвате, разпространявате или разпръсквате неподходящи, профанизирани, клеветнически, нецензурни, неприлични или незаконни теми, имена, материали или информация.

4-в. Качвате, вградени или по друг начин файлове, които съдържат изображения, фотографии, софтуер или други материали, защитени от законите за интелектуална собственост включително, като пример, а не като ограничение авторско право или търговска марка (или от правата за лична неприкосновеност и публичност), освен ако притежавате или контролирате правата върху тях или сте получили необходимото съгласие за същото.

5-в. Използвате всякакви материали или информация, включително изображения и фотографии, които са предоставени чрез Услугите по какъвто и да е начин, което нарушава авторско право, търговска марка, патент, търговска тайна или други права на собственост на някоя от страните.

6-в. Качвате файлове, които съдържат вируси, повредени файлове, или друг подобен софтуер или програми, които могат да навредят на работата на нечий компютър или на чуждо имущество.

7-в. Рекламирате или предлагате стоки и услуги с търговска цел извън специализираните раздели.

8-в. Изтегляте файл публикуван от друг потребител за който знаете или би трябвало да знаете, че не могат законно да бъдат възпроизведени, показани и / или разпределени по такъв начин.

9-в. Фалшифицирате или изтривате всяка информация свързана с управление на авторските права, като авторски определения, законови или други бележки, означения за авторство, етикетите за произхода или източника на софтуера или други материали, съдържащи се във файл, който се качва.

10-в. Ограничавате или забранявате на който и да е друг потребител ползването на комуникационните услуги.

11-в. Нарушавате правилата за поведение или други правила, които могат да бъдат приложими за всяка отделна комуникационна услуга.

12-в. Придобивате или събирате по някакъв друг начин на информация за другите, включително имейл адреси.

13-в. Нарушавате приложимите закони или подзаконови актове на Република България.

14-в. Създавате фалшива идентичност с цел въвеждане в заблуда.

"CHRYSLER клуб България" няма задължение да следи комуникационните услуги. Въпреки това си запазва правото да преглежда публикуваните материалите публикувани и да премахва такива по свое усмотрение. "CHRYSLER клуб България" си запазва правото да прекрати достъпа Ви до някои или всички комуникационни услуги по всяко време без предупреждение по каквато и да е причина.

"CHRYSLER клуб България" си запазва правото по всяко време да разкрие информация, която счита за необходима за да отговори на приложим закон, наредба, законов процес, правителствено изискване или да редактира, откаже да публикува, да премахне информация или материали, изцяло или частично по усмотрение.

Винаги бъдете внимателни, когато давате никаква лична информация във всички комуникационни услуги. Ние не контролираме или потвърждаваме съдържанието, съобщенията или информацията намираща се във всички комуникационни услуги и следователно, "CHRYSLER клуб България" изрично отхвърля всяка отговорност във връзка с комуникационните услуги и всички последствия произтичащи от участието си във всички комуникационни услуги. Управителите и хостовете не са упълномощени наши говорители и техните мнения не отразяват непременно тези на "CHRYSLER клуб България" .

Материали, качени на наши сървъри може да бъдат обект на ограничения за ползване, възпроизвеждане и / или разпространение. Вие сте отговорни за приемането на такива ограничения, ако ги изтеглите.
МОДЕЛИ

Chrysler 200
Chrysler 200 Convertible
Chrysler 300
Chrysler Town & Country

Всички

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МОДЕЛИ

Автомобили за полицията
Товарни и бизнес автомобили
ТОВА Е CHRYSLER

Информация за марката
Кратка история
Пълна история
Интерактивно представяне
Корпорацията
Последни новини
Сувенири и подаръци
Мобилни приложения

DriveSRT ®
Chrysler 300 SRT ®
КОМУНИКАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

Uconnect ® Technology
SiriusXM Satellite Radio
Bluetooth ® Support

ЗА СОБСТВЕНИЦИ

Влезте в профила си
Моето превозно средство
Сервизни Ръководства
Сервизни отзовавания
Контактна анкета
ПОЛЕЗНО

Програма за достъпност
Горивна ефективност
Конкурентни сравнения
Брошури и каталози
Chrysler по света

НАМЕРЕТЕ

Намерете дилър
Търсене на информация
Клубни събития
           © 2023   Крайслер Клуб България не е обвързан с FCA US LLC. Всички права запазени.
Достъпът до сайта е предмет на Декларация с Условия за ползване и Декларация за защита на Лични данни. Моля преди да ползвате сайта се запознайте с тях от менюто по-горе.
Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Mopar и SRT са регистрирани търговски марки на FCA US LLC. FIAT е регистрирана търговска марка на FCA Group Marketing S.p.A., използвана с разрешение.


За да получите пълна информация за покупка на нови автомобили, както и офертно ценообразуване, се обърнете към вашия дилър по регион : България