• kretio74
  • Член
    Автомобил / Собственик
    Кара каквото има, Като смени Вояджера бензинояд с Гранд Вояджер дизеляк
  • Регистриран: 30-03-2013
  • Последно мнение: 25-10-2013 21:42:43
  • Мнения: 19